Pizza 3 Quesos

Ingredients

Artisanal pizza mozzarella, tomato, Edam and blue cheese.